3.15. Ograde i kapije

Detalji
3.15.1. "Rušenje ograde od opeke, zidane u produžnom malteru. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."
Obračun po m³.
a. Od opeke.
34,80 eur
b. Od kamena.
42,20 eur
3.15.2. "Rušenje balkonske ograde od opeke, zidane u produžnom malteru. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."
Obračun po m³.
 
44,50 eur
3.15.3. "Rušenje balkonske ograde od betona. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."
Obračun po m³.
 
90,00 eur
3.15.4. "Pažljiva demontaža drvene kapije, dimenzija 100x240 cm. Demontiranu kapiju sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor."
Obračun po komadu.
a. Drvene
Kom
7,40 eur
b. Metalne.
Kom
14,00 eur
3.15.5. "Pažljiva demontaža drvene ograde. Drvenu ogradu pažljivo demontirati, očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."
Obračun po m².
a. Drvene.
2,45 eur
b. Metalne.
5,50 eur
3.15.6. "Pažljiva demontaža ograde od kamena. Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."
Obračun po m³.
 
100,00 eur
3.15.7. "Demontaža balustera ograde. Demontažu balustera izvesti pažljivo, finim likorezačkim alatom. Pronaći mesto ankerovanja, očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin, za ponovnu upotrebu. Restauracija plastike plaća se posebno."
Obračun po komadu
 
Kom
6,00 eur
   
   

Koliko je po vašem mišljenju važna obnova i modernizacija železnice?  

Veoma je važna možda i važnija od drugh problema - 59.4%
Jednako je važna kao i ostali problemi u državi - 34.4%
Manje je važna - 3.1%
Nije važna - 3.1%

Total votes: 32
The voting for this poll has ended on: 26 avg 2013 - 08:00
   
   
   
   
   
© 2006-2012. NP Network doo