24.17. Termoizolovane fasade

Detalji
24.17.1. "Izrada termoizolovane fasade sa špricanom završnom obradom plastičnim malterom Unifas PMŠ, sistem Izoterm, "Prvi maj" Čačak. Unifas PMŠ je fasadni plastični malter pripremljen za upotrebu, na bazi posebne polimerne emulzije, sa mermernim agregatom i dodacima. Ploče Stiropora debljine 3 cm, samogasiv, mase 20 kg/m³, zalepiti Unipor lepkom za podlogu i nivelisati. Ugraditi plastične kotve, ankere, 5-6 kom/m² kao i metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade. Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti Unipor lepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine. Nakon sušenja naneti Unipor lepak u sloju debljine 2-3 mm za izravnanje cele površine. Podlogu impregnirati Podlogom A. Unifas PMS, za celu fasadu, pre upotrebe, međusobno pomešati, da bi se izbegle različite nijanse fasadnog maltera. Unifas PMŠ po potrebi razrediti do 5% sa vodom, a zatim naneti u 2-3 sloja pomoću kompresora i pištolja. Razmak između nanošenja slojeva je 2- 3 časa. Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
d. Debljine 6 cm.
 
e. Debljine 7 cm.
 
f. Debljine 8 cm.
 
24.17.2. "Izrada termoizolovane fasade sa valjanom završnom obradom plastičnim malterom Unifas PMG 0,4 mm, sistem Izoterm, "Prvi maj" Čačak. Unifas PMG 0,4 je jednokomponentni plastični fasadni malter, fabrički napravljen, na bazi specijalne polimerne emulzije, sa mermernim agregatom i dodacima. Ploče Stiropora debljine 3 cm, samogasiv, mase 20 kg/m³, zalepiti Unipor lepkom za podlogu i nivelisati. Ugraditi plastične kotve, ankere, 5-6 kom/m² kao i metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade. Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti Unipor lepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine. Nakon sušenja naneti Unipor lepak u sloju debljine 2-3 mm za izravnanje cele površine. Podlogu impregnirati Podlogom A. Unifas PMG 0,4, za celu fasadu, pre upotrebe, međusobno pomešati, da bi se izbegle različite nijanse fasadnog maltera. Unifas PMG 0,4 po potrebi razrediti do 5% sa vodom, a zatim naneti glet hoblom u debljini sloja 2-2,5 mm i strukturu izvući valjkom. Razmak između nanošenja slojeva je 2-3 časa. Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
d. Debljine 6 cm.
 
e. Debljine 7 cm.
 
f. Debljine 8 cm.
 
24.17.3. "Izrada termoizolovane fasade sa valjanom završnom obradom plastičnim malterom Unifas PMG 0,8 mm, sistem Izoterm, "Prvi maj" Čačak. Unifas PMG 0,8 je jednokomponentni plastični fasadni malter, fabrički napravljen, na bazi specijalne polimerne emulzije, sa mermernim agregatom i dodacima. Ploče Stiropora debljine 3 cm, samogasiv, mase 20 kg/m³, zalepiti Unipor lepkom za podlogu i nivelisati. Ugraditi plastične kotve, ankere, 5-6 kom/m² kao i metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade. Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti Unipor lepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine. Nakon sušenja naneti Unipor lepak u sloju debljine 2-3 mm za izravnanje cele površine. Podlogu impregnirati Podlogom A. Unifas PMG 0,8, za celu fasadu, pre upotrebe, međusobno pomešati, da bi se izbegle različite nijanse fasadnog maltera. Unifas PMG 0,8 po potrebi razrediti do 5% sa vodom, a zatim naneti glet hoblom u debljini sloja 2-2,5 mm i strukturu izvući valjkom. Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
d. Debljine 6 cm.
 
e. Debljine 7 cm.
 
f. Debljine 8 cm.
 
24.17.4. "Izrada termoizolovane fasade sa zaribanom završnom obradom plastičnim malterom Unifas PMG 1,6 mm, sistem Izoterm, "Prvi maj" Cačak. Unifas PMG 1,6 je jednokomponentni plastični fasadni malter, fabrički napravljen, na bazi specijalne polimerne emulzije, sa mermernim agregatom i dodacima. Ploče Stiropora debljine 3 cm, samogasiv, mase 20 kg/m³, zalepiti Unipor lepkom za podlogu i nivelisati. Ugraditi plastične kotve, ankere, 5-6 kom/m² kao i metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade. Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti Unipor lepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine. Nakon sušenja naneti Unipor lepak u sloju debljine 2-3 mm za izravnanje cele površine. Podlogu impregnirati Podlogom A. Unifas PMG 1,6, za celu fasadu, pre upotrebe, međusobno pomešati, da bi se izbegle različite nijanse fasadnog maltera. Unifas PMG 1,6 po potrebi razrediti do 5% sa vodom, a zatim naneti glet hoblom u debljini sloja 2-2,5 mm i strukturu izvući kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom ili vertikalnim zaribavanjem Stiroporom. Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
d. Debljine 6 cm.
 
e. Debljine 7 cm.
 
f. Debljine 8 cm.
 
24.17.5. "Izrada termoizolovane fasade sa zaribanom završnom obradom plastičnim malterom Unifas PMZ, sistem Izoterm, "Prvi maj" Čačak. Unifas PMZ je plastični fasadni zaribani malter, napravljen od hidrauličkih veziva, mermernih punioca i aditiva. Ploče Stiropora debljine 3 cm, samogasiv, mase 20 kg/m³, zalepiti Unipor lepkom za podlogu'i nivelisati. Ugraditi plastične kotve, ankere, 5-6 kom/m² kao i metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade. Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti Unipor lepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine. Nakon sušenja naneti Unipor lepak u sloju debljine 2-3 mm za izravnanje cele površine. Podlogu impregnirati Podlogom A. Unifas PMZ dvokomponentni malter pripremiti: pomešati 5 kg emulzije sa 5 kg vode pa dodati 40 kg praškaste komponente, masu mešati ručnim mikserom 3-5 minuta i ostaviti da odstoji 10 minuta. Pre primene dodati vodu do potrebne konzistencije maltera i upotrebiti u roku od 1 časa. Pripremljen materijal naneti glet hoblom u debljini sloja do maksimalne veličine zrna. Strukturu maltera izvući kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom ili vertikalnim ili horizontalnim zaribavanjem Stiroporom. Unifas PMZ naneti i obraditi bez prekida od jedne ivice zida do druge. Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
d. Debljine 6 cm.
 
e. Debljine 7 cm.
 
f. Debljine 8 cm.
 
24.17.6. "Izrada termoizolovane fasade sa zaribanom završnom obradom plastičnim malterom Unifas MZ, sistem Izoterm, "Prvi maj" Čačak. Unifas MZ je jednokomponentni dekorativni fasadni malter. Ploče Stiropora debljine 3 cm, samogasiv, mase 20 kg/m³, zalepiti Unipor lepkom za podlogu i nivelisati. Ugraditi plastične kotve, ankere, 5-6 kom/m² kao i metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade. Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti Unipor lepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine. Nakon sušenja naneti Unipor lepak u sloju debljine 2-3 mm za izravnanje cele površine. Podlogu impregnirati Podlogom A. jednokomponentni malter Unifas MZ pripremiti: pakovanje od 35 kg pomešati sa 5 litara vode neposredno pre upotrebe, mešati ručnim mikserom 3-5 minuta i ostaviti da odstoji 10 minuta. Malter upotrebiti u roku od jednog časa. Pripremljen materijal naneti glet hoblom u debljini sloja do maksimalne veličine zrna. Strukturu maltera izvući kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom ili vertikalnim ili horizontalnim zaribavanjem Stiroporom. Unifas MZ naneti i obraditi bez prekida od jedne ivice zida do druge. Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
d. Debljine 6 cm.
 
e. Debljine 7 cm.
 
f. Debljine 8 cm.
 
24.17.7. "Izrada termoizolovane fasade sistem Termogal, "Galenika - Magmasil". Ploče stiropora debljine 3cm, samogasiv, mase 20 kg/m³, zalepiti lepkom za podlogu i nivelisati. Ugraditi plastične kotve, ankere, 5-6 kom/m². Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti lepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine. Nakon sušenja naneti lepak u sloju debljine 2-3 mm za izravnanje cele površine i impregnirati podlogu. Termogal malter naneti metalnom gletelicom. Kada malter malo očvrsne nanetu površinu obraditi po uputstvu projektanta."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
d. Debljine 6 cm.
 
e. Debljine 7 cm.
 
f. Debljine 8 cm.
 
24.17.8. "Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča, Stiropor, samogasiv, debljine 3 cm, mase 16-20 kg/m³, sa pripremom za izradu termo fasade. Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
d. Debljine 6 cm.
 
e. Debljine 8 cm.
 
24.17.9. "Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča, Neopor, debljine 3 cm, sa pripremom za izradu termo fasade. Termoizolacione ploče Neopor-a, od ekspandiranog polistirola sa grafitom, postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka-maltera i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
d. Debljine 6 cm.
 
e. Debljine 8 cm.
 
24.17.10. "Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih dvoslojnih kombi ploča, TAROLIT, debljine 2,5 cm, dimenzija ploča 50x200 cm. Dvoslojne ploče (Tarolit+Stiropor) postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom."
Obračun po m².
a. Debljine 2,5 cm.
 
b. Debljine 3,5 cm.
 
c. Debljine 5,0 cm.
 
d. Debljine 7,5 cm.
 
e. Debljine 10 cm.
 
24.17.11. "Nabavka i postavijanje na fasadi termo izolacionih troslojnih kombi ploča, TAROLIT, debljine 2,5 cm, dimenzija ploča 50x200 cm. Troslojne ploče (Tarolit+Stiropor+Tarolit) postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom."
Obračun po m².
a. Debljine 2,5 cm.
 
b. Debljine 3,5 cm.
 
c. Debljine 5,0 cm.
 
d. Debljine 7,5 cm.
 
e. Debljine 10 cm.
 
24.17.12. "Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih ploča, TAROLIT, debljine 2,5 cm, dimenzija ploča 50x200 cm. Ploče postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta."
Obračun po m².
a. Debljine 2,5 cm.
 
b. Debljine 3,5 cm.
 
c. Debljine 5,0 cm.
 
d. Debljine 7,5 cm.
 
24.17.13. "Nabavka i postavljanje fasadne, hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune, URSA FIP, debljine 20 mm, sa pripremom za malterisanje Fasolit D fasade. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade, ankerovati ih specijalnim tiplovima, a preko njih postaviti varenu pocinkovanu mrežu, prema detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i armaturna mreža."
Obračun po m².
a. Debljine 20 mm.
 
b. Debljine 30 mm.
 
c. Debljine 40 mm.
 
d. Debljine 50 mm.
 
e. Debljine 60 mm.
 
f. Debljine 80 mm.
 
24.17.14. "Nabavka i postavljanje fasadne, hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune, URSA FIP, debljine 20 mm, sa pripremom za izradu Fasolit T fasade. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim tiplovima. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta."
Obračun po m².
a. Debljine 20 mm.
 
b. Debljine 30 mm.
 
c. Debljine 40 mm.
 
d. Debljine 50 mm.
 
e. Debljine 60 mm.
 
f. Debljine 80 mm.
 
   
   

Koliko je po vašem mišljenju važna obnova i modernizacija železnice?  

Veoma je važna možda i važnija od drugh problema - 59.4%
Jednako je važna kao i ostali problemi u državi - 34.4%
Manje je važna - 3.1%
Nije važna - 3.1%

Total votes: 32
The voting for this poll has ended on: 26 avg 2013 - 08:00
   
   
   
   
   
© 2006-2012. NP Network doo