9.6. Terase

Detalji
9.6.1. "Izrada hidroizolacije terase. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulil 'A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva."
A. Varen sloj Kondorfleksa V4.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
- Hladan premaz bitulitom "A"
- Kondorfleks V4, varen za podlogu
- Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500
Obračun po m².
 
B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
- Hladan premaz bitulitom "A"
- Kondorfleks V4, varen za podlogu
- Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.
- Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500
Obračun po m².
 
9.6.2. "Izrada hidroizolacije terase. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulil "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm."
A. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
- Hladan premaz bitulitom "A"
- Kondorfleks V4, varen za podlogu
- Vruć premaz bitumenom "MPH"
- Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500
Obračun po m².
 
B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
- Hladan premaz bitulitom "A"
- Kondorfleks V4, varen za podlogu
- Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.
- Vruć premaz bitumenom "MPH"
- Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500
Obračun po m².
 
C. Varen sloj Kondorfleksa V4, Gralbit i Bitumen.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
- Hladan premaz bitulitom "A"
- Kondorfleks V4, varen za podlogu
- Vruć premaz bitumenom "MBH"
- Gralbit II-1/10, zalepljen i pomeren 50 cm, preklopi 15 cm.
- Vruć premaz bitumenom "MPH"
Obračun po m².
 
9.6.3. "Izrada hidroizolacije terase. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepii slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva."
A. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
- Hladan premaz bitulitom "A"
- Kondorfleks V4, varen za podlogu
- Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora
- Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m²
- Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500
Obračun po m².
 
B. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
- Hladan premaz bitulitom "A"
- Kondorfleks T4, varen za podlogu
- Kondorfleks T4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.
- Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora
- Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m²
- Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500
Obračun po m².
 
C. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
- Hladan premaz bitulitom "A"
- Kondorfleks PF4, varen za podlogu
- Kondorfleks PF4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.
- Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora
- Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m²
- Staklena mrežica po celoj površini
- Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m²
- Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500
Obračun po m².
 
D. Varen sloj Kondorfleks T4, Gralbit i Poliazbitol.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
- Hladan premaz bitulitom "A"
- Kondorfleks T4, varen za podlogu
- Vruć premaz bitumenom "MBH"
- Gralbit 11-1/10, zalepljen i pomeren 50 cm, preklopi 15 cm.
- Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora
- Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m²
- Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500
Obračun po m².
 
9.6.4. "Izrada hidroizolacije terase. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm."
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
- hladan premaz bitulitom "A"
- Kondorfleks PF4, varen za podlogu
- vruć premaz bitumenom "MBH"
- Gralbit II-1/10, zalepljen i pomeren 50 cm, preklopi 15 cm.
- Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora
- Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m²
- staklena mrežica po celoj površini
- Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m²
- dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500
Obračun po m².
 
9.6.5. "Izrada hidroizolacije terase, preko betonske podloge, dvokomponentnim polimernim materijaloni Izolit POLIFLEX, "Dramin" Zemun. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista, odmašćena i bez pukotina. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente, i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Posle sušenja, 6-8 h, naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. Završni, treći, sloj naneti posle 6-8 h. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature, UV zrake i termootporan je, tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. Boja po izboru projektanta."
Obračun po m².
 
 
9.6.6. "Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča, "Vunizol T plus" debljine 3 cm, gustine 120 kg/m³. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa. po detaljima i uputstvu projektanta."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
9.6.7. "Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča, "Vunizol Z plus" debljine 3 cm, gustine 150 kg/m³. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa. po detaljima i uputstvu projektanta."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
9.6.8. "Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune, URSA PIP-20/10 mm. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase, po detaljima i uputstvu projektanta."
Obračun po m².
a. Debljine 20/15 mm.
 
b. Debljine 30/25 mm.
 
c. Debljine 40/35 mm.
 
d. Debljine 50/45 mm.
 
e. Debljine 55/50 mm.
 
9.6.9. "Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune, URSA PIP/T-13/10 mm. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase, po detaljima i uputstvu projektanta."
Obračun po m².
a. Debljine 13/10 mm.
 
b. Debljine 23/20 mm.
 
c. Debljine 33/30 mm.
 
d. Debljine 43/40 mm.
 
e. Debljine 53/50 mm.
 
9.6.10. "Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-III-L, debljine 3 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 36 kg/m³. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase, po detaljima i uputstvu projektanta."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
9.6.11. "Nabavka i postavljanje na terasi termoizolacionih ploča, Styrodur 3035 CS BASF, debljine 3 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 33 kg/m³. Ploče postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta."
Obračun po m².
a. Debljine 3 cm.
 
b. Debljine 4 cm.
 
c. Debljine 5 cm.
 
9.6.12. "Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije, URSA SECO 500. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvođača."
Obračun po m².
a. Jedan sloj.
 
b. Dva sloja.
 
9.6.13. "Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm."
Obračun po m².
a. Jedan sloj.
 
b. Dva sloja.
 
9.6.14. "Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm."
Obračun po m².
a. Jedan sloj.
 
b. Dva sloja.
 
9.6.15. "Postavljanje jednog sloja Al. folije, debljine 0,15 mm. Al. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm."
Obračun po m².
 
 
   
   

Koliko je po vašem mišljenju važna obnova i modernizacija železnice?  

Veoma je važna možda i važnija od drugh problema - 59.4%
Jednako je važna kao i ostali problemi u državi - 34.4%
Manje je važna - 3.1%
Nije važna - 3.1%

Total votes: 32
The voting for this poll has ended on: 26 avg 2013 - 08:00
   
   
   
   
   
© 2006-2012. NP Network doo