Predmer radova u građevinarstvu - Mesto okupljanja građevinske industrije - Staklorezački Mesto okupljanja građevinske industrije. CD priručnik "Predmer radova u građevinarstvu". Besplatni tenderi, opisi radova sa cenama izvođenja istih. http://predmer2.npnetwork.co.rs/Table/Staklorezački/feed/atom.html 2015-09-04T20:26:43+02:00 Joomla! - Open Source Content Management 14.1. Demontaže 2011-10-06T13:16:25+02:00 2011-10-06T13:16:25+02:00 http://predmer2.npnetwork.co.rs/Staklorezački/141-demontaze.html Nenad Mladenović nenad@npnetwork.co.rs <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.1.1. "Demontaža vrata od sekurit stakla.</strong> Demontažu izvršiti pažljivo i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.1.2. "Demontaža pregrade od sekurita.</strong> Pregrade pažljivo demontirati, upotrebljiv materijal očistiti, spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.1.3. "Demontaža armiranog stakla sa nadstrešnice.</strong> Demontažu izvršiti pažljivo i složiti nafgradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do) l5 km."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.1.1. "Demontaža vrata od sekurit stakla.</strong> Demontažu izvršiti pažljivo i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.1.2. "Demontaža pregrade od sekurita.</strong> Pregrade pažljivo demontirati, upotrebljiv materijal očistiti, spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.1.3. "Demontaža armiranog stakla sa nadstrešnice.</strong> Demontažu izvršiti pažljivo i složiti nafgradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do) l5 km."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> 14.2. Ravno staklo 2011-10-06T13:15:46+02:00 2011-10-06T13:15:46+02:00 http://predmer2.npnetwork.co.rs/Staklorezački/142-ravno-staklo.html Nenad Mladenović nenad@npnetwork.co.rs <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.2.1. "Nabavka i postavljanje ravnog providnog stakla I klase, debljine 3 mm. </strong>Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od felca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 8 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">e. Debljine 10 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.2.2. "Zamena ravnog providnog stakla I klase, debljine 3 mm, sa skidanjem postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita. </strong>Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">b. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">c. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">d. Debljine 8 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">e. Debljine 10 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.2.3. "Nabavka i postavljanje ravnog Flot stakla, debljine 3 mm. </strong>Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 4 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 8 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">e. Debljine 10 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.2.4. "Zamena ravnog Flot stakla I klase, debljine 3 mm, sa skidanjem postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita.</strong> Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">b. Debljine 4 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">c. Debljine 6 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">d. Debljine 8 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">e. Debljine 10 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.2.5. "Nabavka i postavljanje ravnog mat stakla I klase, debljine 3 mm.</strong> Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 4 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.2.6. "Zamena ravnog mat stakla I klase, debljine 3 mm, sa skidanjem postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita. </strong>Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">b. Debljine 4 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">c. Debljine 6 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.2.1. "Nabavka i postavljanje ravnog providnog stakla I klase, debljine 3 mm. </strong>Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od felca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 8 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">e. Debljine 10 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.2.2. "Zamena ravnog providnog stakla I klase, debljine 3 mm, sa skidanjem postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita. </strong>Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">b. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">c. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">d. Debljine 8 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">e. Debljine 10 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.2.3. "Nabavka i postavljanje ravnog Flot stakla, debljine 3 mm. </strong>Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 4 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 8 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">e. Debljine 10 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.2.4. "Zamena ravnog Flot stakla I klase, debljine 3 mm, sa skidanjem postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita.</strong> Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">b. Debljine 4 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">c. Debljine 6 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">d. Debljine 8 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">e. Debljine 10 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.2.5. "Nabavka i postavljanje ravnog mat stakla I klase, debljine 3 mm.</strong> Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 4 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.2.6. "Zamena ravnog mat stakla I klase, debljine 3 mm, sa skidanjem postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita. </strong>Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">b. Debljine 4 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">c. Debljine 6 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> 14.3. Termo staklo 2011-10-06T13:15:03+02:00 2011-10-06T13:15:03+02:00 http://predmer2.npnetwork.co.rs/Staklorezački/143-termo-staklo.html Nenad Mladenović nenad@npnetwork.co.rs <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.3.1. "Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla, debljine 4+12+4 mm.</strong> Termo sendvič izraditi od ravnog providnog stakla, bez talasa, mehurića i oštećenja. Termo staklo prilikom ugradnje postaviti na podmetače od nerđajućeg materijala (olovo, drvo, plastični materijal). Kitovati odgovarajućim plastičnim kitom, metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 4+12+4 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 5+12+5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 6+12+6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 8+12+8 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">e. Debljine 10+12+10 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.3.2. "Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla, debljine 4+12+4/5 mm. </strong>Termo sendvič izraditi od ravnog providnog i ornament stakla, bez mehurića i oštećenja. Termo staklo prilikom ugradnje postaviti na podmetače od nerđajućeg materijala (olovo, drvo, plastični materijal). Kitovati odgovarajućim plastičnim kitom, metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.3.3. "Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla, debljine 4+12+4/5 mm. </strong>Termo sendvič izraditi od ravnog providnog i ornament stakla, bez mehurića i oštećenja. Termo staklo prilikom ugradnje postaviti na podmetače od nerđajućeg materijala (olovo, drvo, plastični materijal). Kitovati odgovarajućim plastičnim kitom, metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">a. Debljine 4+12+4/5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 4+12+5/6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.3.4. "Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla, debljine 4+12+6/7 mm.</strong> Termo sendvič izraditi od ravnog providnog i armiranog ornament stakla, bez mehurića i oštećenja. Termo staklo prilikom ugradnje postaviti na podmetače od nerđajućeg materijala (olovo, drvo, plastični materijal). Kitovati odgovarajućim plastičnim kitom, metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">a. Debljine 4+12+6/7 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">b. Debljine 6+12+6/7 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.3.1. "Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla, debljine 4+12+4 mm.</strong> Termo sendvič izraditi od ravnog providnog stakla, bez talasa, mehurića i oštećenja. Termo staklo prilikom ugradnje postaviti na podmetače od nerđajućeg materijala (olovo, drvo, plastični materijal). Kitovati odgovarajućim plastičnim kitom, metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 4+12+4 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 5+12+5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 6+12+6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 8+12+8 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">e. Debljine 10+12+10 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.3.2. "Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla, debljine 4+12+4/5 mm. </strong>Termo sendvič izraditi od ravnog providnog i ornament stakla, bez mehurića i oštećenja. Termo staklo prilikom ugradnje postaviti na podmetače od nerđajućeg materijala (olovo, drvo, plastični materijal). Kitovati odgovarajućim plastičnim kitom, metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.3.3. "Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla, debljine 4+12+4/5 mm. </strong>Termo sendvič izraditi od ravnog providnog i ornament stakla, bez mehurića i oštećenja. Termo staklo prilikom ugradnje postaviti na podmetače od nerđajućeg materijala (olovo, drvo, plastični materijal). Kitovati odgovarajućim plastičnim kitom, metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">a. Debljine 4+12+4/5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 4+12+5/6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.3.4. "Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla, debljine 4+12+6/7 mm.</strong> Termo sendvič izraditi od ravnog providnog i armiranog ornament stakla, bez mehurića i oštećenja. Termo staklo prilikom ugradnje postaviti na podmetače od nerđajućeg materijala (olovo, drvo, plastični materijal). Kitovati odgovarajućim plastičnim kitom, metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">a. Debljine 4+12+6/7 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">b. Debljine 6+12+6/7 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> 14.4. Termo STOPSOL 2011-10-06T13:14:06+02:00 2011-10-06T13:14:06+02:00 http://predmer2.npnetwork.co.rs/Staklorezački/144-termo-stopsol.html Nenad Mladenović nenad@npnetwork.co.rs <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.4.1. "Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla, debljine 4+12+4 mm. </strong>Termo sendvič izraditi od bezbojnog, providnog Flot i STOPSOL stakla. Termo staklo prilikom ugradnje postaviti na podmetače od nerđajućeg materijala (olovo, drvo, plastični materijal). Kitovati odgovarajućim plastičnim kitom, metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 4+12+4 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 4+12+5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 4+12+6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 6+12+5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">e. Debljine 6+12+6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.4.1. "Nabavka i postavljanje termoizolacionog stakla, debljine 4+12+4 mm. </strong>Termo sendvič izraditi od bezbojnog, providnog Flot i STOPSOL stakla. Termo staklo prilikom ugradnje postaviti na podmetače od nerđajućeg materijala (olovo, drvo, plastični materijal). Kitovati odgovarajućim plastičnim kitom, metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 4+12+4 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 4+12+5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 4+12+6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 6+12+5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">e. Debljine 6+12+6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> 14.5. Ornament 2011-10-06T13:13:08+02:00 2011-10-06T13:13:08+02:00 http://predmer2.npnetwork.co.rs/Staklorezački/145-ornament.html Nenad Mladenović nenad@npnetwork.co.rs <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.5.1. "Nabavka i postavljanje ornament bezbojnog stakla, debljine 4/5 mm. </strong>Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti"</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.5.2. "Nabavka i postavljanje ornament stakla u boji, debljine 4/5 mm.</strong> Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja i manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">a. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">b. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.5.3. "Zamena ornament bezbojnog stakla, debljine 4/5 mm, sa skidanjem postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita.</strong> Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja i manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">a. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.5.4. "Zamena ornament stakla u boji, debljine 4/5 mm, sa skidanjem postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita.</strong> Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja i manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">a. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">b. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.5.1. "Nabavka i postavljanje ornament bezbojnog stakla, debljine 4/5 mm. </strong>Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti"</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.5.2. "Nabavka i postavljanje ornament stakla u boji, debljine 4/5 mm.</strong> Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja i manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">a. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">b. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.5.3. "Zamena ornament bezbojnog stakla, debljine 4/5 mm, sa skidanjem postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita.</strong> Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja i manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">a. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.5.4. "Zamena ornament stakla u boji, debljine 4/5 mm, sa skidanjem postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita.</strong> Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja i manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">a. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">b. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> 14.6. Armirano 2011-10-06T13:12:26+02:00 2011-10-06T13:12:26+02:00 http://predmer2.npnetwork.co.rs/Staklorezački/146-armirano.html Nenad Mladenović nenad@npnetwork.co.rs <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.6.1. "Nabavka i postavljanje armiranog stakla, debljine 6/7 mm. </strong>Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja i manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.6.2. "Nabavka i postavljanje armiranog stakla na prozorima, debljine 6/7 mm. </strong>Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja i manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">a. Na prozorima.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">b. Na vratima.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">c. Na ogradi.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">d. Na nadstrešnici.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.6.3. "Zamena armiranog stakla naprozorima, debljine 6/7 mm, sa skidanjem postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita. </strong>Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja i manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">a. Na prozorima.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Na vratima.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Na ogradi.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Na nadstrešnici.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.6.1. "Nabavka i postavljanje armiranog stakla, debljine 6/7 mm. </strong>Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja i manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.6.2. "Nabavka i postavljanje armiranog stakla na prozorima, debljine 6/7 mm. </strong>Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja i manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">a. Na prozorima.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">b. Na vratima.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">c. Na ogradi.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">d. Na nadstrešnici.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.6.3. "Zamena armiranog stakla naprozorima, debljine 6/7 mm, sa skidanjem postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita. </strong>Staklo mora biti bez mehurića i oštećenja i manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim kitom."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">a. Na prozorima.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Na vratima.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Na ogradi.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Na nadstrešnici.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> 14.7. Sekurit 2011-10-06T13:11:46+02:00 2011-10-06T13:11:46+02:00 http://predmer2.npnetwork.co.rs/Staklorezački/147-sekurit.html Nenad Mladenović nenad@npnetwork.co.rs <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.7.1. "Nabavka i postavljanje sekurit (kaljenog) stakla, debljine 4/5 mm. </strong>Sekurit staklo postaviti po projektu i detaljima."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 8 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 10 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.7.2. "Nabavka i postavljanje ograde od sekurit (kaljenog) stakla, debljine 10 mm. </strong>Sekurit staklo ograde izraditi i postaviti po projektu i detaljima."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.7.3. "Nabavka i postavljanje vrata od sekurit (kaljenog) stakla, debljine 10 mm. </strong>Vrata od sekurit stakla izraditi i postaviti po projektu i detaljima. U cenu ulaze i okov, automat, brava, rukohvat i slično."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td valign="middle"> <div align="left">a. Debljine 10 mm.</div> </td> <td valign="middle" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td valign="middle" width="90"> </td> </tr> <tr> <td valign="middle"> <div align="left">b. Debljine 10 mm, sa nadsvetlom.</div> </td> <td valign="middle" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td valign="middle" width="90"> </td> </tr> <tr> <td valign="middle"> <div align="left">c. Debljine 10 mm, u boji.</div> </td> <td valign="middle" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td valign="middle" width="90"> </td> </tr> <tr> <td valign="middle"> <div align="left">d. Debljine 10 mm, uboji i sa nadsvetlom.</div> </td> <td valign="middle" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td valign="middle" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.7.4. "Nabavka i postavljanje fiksnih pregrada od sekurit (kaljenog) stakla, debljine 10 mm.</strong> Pregrade od sekurit stakla izraditi i postaviti po projektu i detaljima."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">a. Debljine 10 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">b. Debljine 10 mm, u boji.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.7.1. "Nabavka i postavljanje sekurit (kaljenog) stakla, debljine 4/5 mm. </strong>Sekurit staklo postaviti po projektu i detaljima."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 5/6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 8 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 10 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.7.2. "Nabavka i postavljanje ograde od sekurit (kaljenog) stakla, debljine 10 mm. </strong>Sekurit staklo ograde izraditi i postaviti po projektu i detaljima."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.7.3. "Nabavka i postavljanje vrata od sekurit (kaljenog) stakla, debljine 10 mm. </strong>Vrata od sekurit stakla izraditi i postaviti po projektu i detaljima. U cenu ulaze i okov, automat, brava, rukohvat i slično."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td valign="middle"> <div align="left">a. Debljine 10 mm.</div> </td> <td valign="middle" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td valign="middle" width="90"> </td> </tr> <tr> <td valign="middle"> <div align="left">b. Debljine 10 mm, sa nadsvetlom.</div> </td> <td valign="middle" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td valign="middle" width="90"> </td> </tr> <tr> <td valign="middle"> <div align="left">c. Debljine 10 mm, u boji.</div> </td> <td valign="middle" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td valign="middle" width="90"> </td> </tr> <tr> <td valign="middle"> <div align="left">d. Debljine 10 mm, uboji i sa nadsvetlom.</div> </td> <td valign="middle" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td valign="middle" width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.7.4. "Nabavka i postavljanje fiksnih pregrada od sekurit (kaljenog) stakla, debljine 10 mm.</strong> Pregrade od sekurit stakla izraditi i postaviti po projektu i detaljima."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">a. Debljine 10 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">b. Debljine 10 mm, u boji.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> 14.8. Pamplex 2011-10-06T13:11:10+02:00 2011-10-06T13:11:10+02:00 http://predmer2.npnetwork.co.rs/Staklorezački/148-pamplex.html Nenad Mladenović nenad@npnetwork.co.rs <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.8.1. "Zastakljivanje Pamplex staklom, debljine 4/5 mm. </strong>Zastakljivanje izvršiti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi okov i slično."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 6/7 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 8/9 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 10/11 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.8.1. "Zastakljivanje Pamplex staklom, debljine 4/5 mm. </strong>Zastakljivanje izvršiti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi okov i slično."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 4/5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 6/7 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 8/9 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 10/11 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> 14.9. Pancir 2011-10-06T13:10:21+02:00 2011-10-06T13:10:21+02:00 http://predmer2.npnetwork.co.rs/Staklorezački/149-pancir.html Nenad Mladenović nenad@npnetwork.co.rs <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.9.1. "Zastakljivanje višeslojnim Pancir staklom, debljine 17-18 mm. </strong>Zastakljivanje izvršiti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 17-18 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 26-28 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 40-43 mm, petoslojno.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.9.1. "Zastakljivanje višeslojnim Pancir staklom, debljine 17-18 mm. </strong>Zastakljivanje izvršiti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 17-18 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 26-28 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 40-43 mm, petoslojno.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> 14.10. Klirit 2011-10-06T13:08:18+02:00 2011-10-06T13:08:18+02:00 http://predmer2.npnetwork.co.rs/Staklorezački/1410-klirit.html Nenad Mladenović nenad@npnetwork.co.rs <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.10.1. "Zastakljivanje Kliritom, debljine 3 mm.</strong> Zastakljivanje izvršiti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi okov i slično."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 4 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">e. Debljine 8 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">f. Debljine 10 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.10.2. "Zastakljivanje Kliritom u boji, debljine 3 mm. </strong>Zastakljivanje izvršiti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi okov i slično."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">b. Debljine 4 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">c. Debljine 5 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">d. Debljine 6 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">e. Debljine 8 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">f. Debljine 10 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div> <div class="feed-description"><table width="607" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <div align="justify"><strong>14.10.1. "Zastakljivanje Kliritom, debljine 3 mm.</strong> Zastakljivanje izvršiti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi okov i slično."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td width="298"> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">b. Debljine 4 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">c. Debljine 5 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">d. Debljine 6 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">e. Debljine 8 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td> <div align="left">f. Debljine 10 mm.</div> </td> <td width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td width="90"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#D3D3D3"> <div align="justify"><strong>14.10.2. "Zastakljivanje Kliritom u boji, debljine 3 mm. </strong>Zastakljivanje izvršiti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi okov i slično."</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#d3d3d3"> <div align="left">Obračun po m².</div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">a. Debljine 3 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">b. Debljine 4 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">c. Debljine 5 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">d. Debljine 6 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">e. Debljine 8 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#D3D3D3"> <div align="left">f. Debljine 10 mm.</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="80"> <div align="right">m²</div> </td> <td bgcolor="#D3D3D3" width="90"> </td> </tr> </tbody> </table></div>