Kako dobiti građevinsku dozvolu?

Detalji

U ovom tekstu potrudićemo se da vam sto bolje objasnimo šta vam je sve potrebno za dobijanje građevinske dozvole. Imajte na umu da će vam trebati vremena i živaca da sve to pribavite, spremite se za šaltere i različite odgovore od različitih službenika na isto pitanje. Naravno javna je tajna da ako se podmaže da ćete sve dobiti mnogo brže. Da smo mi država kao što nismo, ovaj deo bi se vrlo brzo završio, bez podmazivanja, i mogli bi da se usredsredite na izgradnju.

 

 

1. ZAHTEV ZA INFORMACIJE O LOKACIJI

Prvo što je potrebno je da podnesete zahtev za informacije o lokaciji. Zahtev podnosite u opštini gde se plac nalazi.
 
Potrebna dokumentacija:
 • Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji
 • Kopija plana parcele koju izdaje Služba za katastar nepokretnosti. Ne sme biti starija od 6 meseci.
Informacija o lokaciji sadrži uslove koje propisuje opština za dati objekat kao što su: - udaljenost od prilaznih puteva, udaljenost vašeg budućeg objekta od susednih placeva, dozvoljena spratnost i visina objekta i druga ograničenja.

Zahtev po Zakonu mora biti rešen u roku od 8 dana dana.


2. IZRADA IDEJNOG REŠENJA
Nakon dobijanja informacija o lokaciji pristupa se izradi IDEJNOG REŠENJA.

Idejno rešenje sadrži: tehnički opis lokacije, karakteristike objekta, opis konstrukcije i fundiranja objekta, opis tehničkog rešenja obezbeđenja iskopa temeljne jame, terena i susednih objekata, opis namene i tipa objekta, situaciono rešenje sa pozicijom i dimenzijama parcele, planirana dispozicija objekta, pozicija susednih parcela i objekata na njima sa kućnim brojevima, karakteristični izgledi objekta, fasade, preseci objekta, osnove po etažama, osnove krova.

3. ZAHTEV ZA LOKACIJSKU DOZVOLU
Potrebna dokumentacija:
 • Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole
 • Kopija plana katastarske parcele
 • Izvod iz katastra podzemnih instalacija za parcelu koga izdaje Republički geodetski zavod
 • Dokaz o pravu svojine na parceli
 • Idejno rešenje objekta
Po Zakonu, lokacijsku dozvolu morate dobiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

4. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA
Glavni projekat sadrži: projektni zadatak, tehnički opis radova; predmer i predračun radova; šeme stolarije i bravarije, proračun iz oblasti građevinske fizike (proračun termičke i zvučne izolacije), osnovu temelja, osnove svih etaža u razmeri 1:50, karakteristične podužne i poprečne preseke kroz objekat u razmeri 1:50, potrebne izglede objekta u razmeri 1:50, arhitektonske detalje svih bitnih pozicija, tehnički izveštaj o konstrukciji objekta, sa uslovima za projektovanje i izvođenje, proračun konstrukcije sa specifikacijom materijala, grafičku dokumentaciju o konstrukciji objekta, glavni projekat električnih instalacija, glavni projekat instalacija vodovoda i kanalizacije, projekat zaštite od požara.

5. ZAHTEV ZA IDAVANJE GRAÐEVINSKE DOZVOLE
Potrebna dokumentacija:
 • Zahtev za izdavanje građevinske dozvole
 • Lokacijska dozvola
 • Glavni projekat u tri primerka
 • Potvrda o usklađenosti glavnog projekta sa lokacijskom dozvolom koju izdaje Gradska uprava za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove)
 • Dokaz o pravu svojine (ili pravu zakupa na gradevinskom zemljištu)
 • Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta (Izdaje JP „Direkcija za urbanizam i izgradnju“)
Po zakonu, građevinsku dozvolu morate dobiti u roku od 8 dana od dana podnošenja Zahteva.

Ukupni troškovi raznih potvrda i naknada za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole iznose od 15.000 dinara na više, zavisno od veličine objekta, opštine na kojoj se gradi i gradske zone. Naravno u ovu cenu nije uračunato ono podmazivanje!

Izvor; Nenad Mladenović, predmer.co.rs
   
   

Koliko je po vašem mišljenju važna obnova i modernizacija železnice?  

Veoma je važna možda i važnija od drugh problema - 59.4%
Jednako je važna kao i ostali problemi u državi - 34.4%
Manje je važna - 3.1%
Nije važna - 3.1%

Total votes: 32
The voting for this poll has ended on: 26 avg 2013 - 08:00
   
   
   
   
   
© 2006-2012. NP Network doo