5.7. Zidovi

Detalji
5.7.1. "Zidanje zidova, d=25 cm i više, punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidove raditi sa pravilnom slogom. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. "
Obračun po m³.
a. Punom opekom.
 
b. Opekom starog formata.
 
c. Šupljom opekom.
 
d. Giter blokom.
 
5.7.2. "Zidanje zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2, po uputstvuprojektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. "
Obračun po m³.
 
 
5.7.3. "Zidanje zidova šupljim blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 19 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po:
a. Debljine 19cm.
 
b. Debljine 25cm.
 
c. Debljine 29cm.
 
d. Po m³.
 
5.7.4. "Zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 19 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po:
a. Debljine 19cm.
 
b. Debljine 25cm.
 
c. Debljine 29cm.
 
d. Po m³.
 
5.7.5. "Zidanje siporeks zidova, debljine 10 cm, termo izolacionim blokovima 10x60x25 cm u produžnom malteru razmere 1:3:9 ili građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. U cenu ulaze i nadvratnici, serklaži, armatura, oplata i podupirači."
Obračun po m².
a. Debljine 10cm.
 
b. Debljine 15cm.
 
c. Debljine 25cm.
 
d. Debljine 30cm
 
5.7.6. "Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima u produžnom malteru razmere 1:3:9 po sistemu blok veze. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. Svi otvori se odbijaju."
Obračun po m³.
 
 
5.7.7. "Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. Svi otvori se odbijaju."
Obračun po m³.
 
 
5.7.8. "Zidanje zidova debljine 20 cm durisol blokovima dimenzija 50x20x25 cm, sa ispunom šupljina betonom MB 20. Prvi red blokova postaviti preko sloja cementnog maltera, a ostale redove u suvo. Šupljine napuniti posle postavljanja dva reda blokova. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m².
a. Debljine 20cm.
 
b. Debljine 25cm.
 
c. Debljine 30cm.
 
5.7.9. "Zidanje zidova hladne ostave durisol blokovima debljine 25 cm sa dodatnim Tarolit pločama debljine 5 cm sa unutrašnje strane (4 cm Stiropor ploče + 1 cm durisol). Ukupna debljina zida je 30 cm. Svi otvori se odbijaju."
Obračun po m².
 
 
5.7.10. "Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru, razmere 1:3. Blokove pre zidanja kvasiti. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m².
a. Debljine 14cm.
 
b. Debljine 20cm.
 
5.7.11. "Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru, razmere 1:3, sa zalivanjem šupljina. Blokove pre zidanja kvasiti.Šupljine zaliti betonom MB 20. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m².
a. Debljine 14cm.
 
b. Debljine 20cm.
 
5.7.12. "Zidanje zidova gas betonskim blokovima debljine 15 cm cementnom malteru, razmere 1:3 ili lepkom za gas beton, po uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m².
a. Debljine 15cm.
 
b. Debljine 20cm.
 
c. Debljine 25cm.
 
d. Debljine 30cm
 
5.7.13. "Zidanje zidova debljine 20 cm šljako betonskim blokovima T-20, dimenzija 39x19x20 cm. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima, a malter staviti preko cele dodirne površine, vodeći računa da se šupljine ne zapune. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljnie ivice. Zidati produžnim malterom, sa spojnicama debljine 10 mm."
Obračun po:
a. Debljine 20cm.
 
b. Debljine 25cm.
 
c. Po m³.
 
5.7.14. "Zidanje zidova kamenom sa libažnim slojevima od opeke starog formata. Zida se u cementnom malteru spravljenim sa prosejanim šljunkom „jedinicom“. Zidati kamenom sa pravilnim prevezima, sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Na svakih 80-120 cm visine zidati libažni sloj od 3-4 reda opeke starog formata. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i fugovanje."
Obračun po m³.
 
 
5.7.15. "Zidanje zidova kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti jedar, prevezi pravilni, slog po izboru projektanta. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m³.
 
 
5.7.16. "Zidanje zidova lomljenim kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti jedar, prevezi pravilni, slog po izboru projektanta. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m³.
 
 
5.7.17. "Zidanje zidova pritesnim kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti jedar, a vidne površine i ivice pritesane. Zidati sa pravilnim prevezima, sa najviše tri spojnice u jednoj tački, slog po izboru projektanta. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m³.
 
 
5.7.18. "Zidanje zidova obrađenim kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti zdrav, bez lasa. Redove zidati u tehnici po projektu, prevezi pravilni, sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. U cenu ulaze i nabavka, obrada kamena i pomoćna skela."
Obračun po m³.
 
 
5.7.19. "Preziđivanje zidova debljine 25 cm i više, punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pažljivo porušiti rastresene delove, opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju. Podlogu očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa „jedinicom“. Zidati sa pravilnim spojnicama, a po završenom zidanju očistiti ih dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m³.
a. Punom opekom.
 
b. Opekom starog formata.
 

5.7.20. "Preziđivanje zidova kamenom u cementnom malteru. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Redove zidati po uzoru na prvobitne, sa pravilnim prevezima. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela."

Obračun po m³.
a. Kamenom.
 
b. Lomljenim kamenom.
 
5.7.21. "Preziđivanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Redove zidati po uzoru na prvobitne, sa pravilnim prevezima. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m³.
a. Pritesanim kamenom.
 
b. Obrađenim kamenom.
 
   
   

Koliko je po vašem mišljenju važna obnova i modernizacija železnice?  

Veoma je važna možda i važnija od drugh problema - 59.4%
Jednako je važna kao i ostali problemi u državi - 34.4%
Manje je važna - 3.1%
Nije važna - 3.1%

Total votes: 32
The voting for this poll has ended on: 26 avg 2013 - 08:00
   
   
   
   
   
© 2006-2012. NP Network doo